Hỏi: Quan hệ sau khi sinh con và trong giai đoạn cho con bú có an toàn không?

Đáp:

Nếu bạn mới sinh con chưa được 6 tháng, chưa có kinh trở lại và đang cho con bú hoàn toàn thì có thế nhờ đó mà tránh thai. Đủ các điều kiện này, hiệu quả tránh thai khá cao, khoảng 98%. Lý do là việc cho con bú trong thời gian này tác động đến việc sản xuâ’t các hoóc môn của người mẹ, ức chê’ sự rụng trứng.

Cho con bú mẹ

Tuy nhiên, biện pháp này thuộc loại “kém hiệu quả” vì chi cẩn một trong ba điều kiện thay đổi, có nghĩa là con bạn đã được hon 6 tháng, hoặc đã hành kinh trớ lại, hoặc cho con bú không hoàn toàn thì tác dụng tránh thai không còn nữa. Bạn phải sử dụng một biện pháp tránh thai khác.

Bạn cần biết cho con bú hoàn toàn là chỉ cho bé bú mẹ, cho bú mẹ, cho bú liên tục, bâ’t cứ lúc nào bé muốn bú, không cho bé ăn uôhg gì thêm.

Hỏi: Thếnào là phưongpháp tính lịch để phòng tránh thai?

Đáp:

Trước khi sử dụng phương pháp này, người phụ nữ cần ghi lại các ngay trong mỗi chu kỳ kinh trong ít nhất 6 tháng. Ngày đầu tiên ra kinh hàng hàng tháng được tính là ngày 1.

Ngày sớm nhâ’t có thể thụ thai (ngày bắt đầu có thể thụ thai) = số ngày của vòng kinh ngắn nhất trừ đi 18.

Ngày trễ nhất có thể có thai (ngày cuôì cùng có thể thụ thai) = số ngày của vòng kinh dài nhâ’t trừ đi 11.

Trong giai đoạn có thể thụ thai (từ ngày sớm nhất đến ngày trễ nhất) cần tránh giao hợp, nếu có quan hệ cầri dùng biện pháp bảo vệ.

Ví dụ: nếu trong 6 chu kỳ gần nhât, vòng kinh ngắn nhâ’t và dài nhâ’t là 27 và 31 thì ngày bắt đẩu và ngày kết thúc lần lượt là 27-18=9 và 31-11=20. Như vậy vần tránh giao hợp không bảo vệ từ ngày 9 đến ngày 20 của vòng kinh.

Hỏi: Phương pháp tính ngày chuẩn đế tránh thai như thế nào?

Đáp:

Những phụ nữ có chu kỳ kinh đểu đặn có thể sử dụng biện pháp đơn giản này. Vòng kinh hầu hết là 26-32 ngày là điều kiện để áp dụng biện pháp ngày chuẩn.

Ngày đầu tiên cúa chu kỳ kinh đánh dâu là ngày 1. Tránh giao hợp vào ngày 8-19 của chu kỳ kinh. Đây là giai đoạn được xem là có thể thụ thai của phương pháp ngày chuẩn.

Nếu người phụ nữ có trên 2 chu kỳ ngắn hơn hay kéo dài hơn như thế thì phương pháp ngày chuẩn sẽ ít hiệu quả hơn.

 

Đế ghi nhớ người phụ nữ có thê dùng mọt dạng vong ghi nhớ như hình trên. Vòng ghi nhớ này gồm 32 hạt có các màu sắc khác nhau và một vòng cao su có thê di chuyên được qua các hạt. Hạt màu đỏ được đánh dâu là ngày đầu tiên của chu kỳ kinh. Người phụ nữ sẽ di chuyến vòng cao su trên các hạt theo từng ngày. Các hạt màu trắng đánh dấu các ngày có nguy cơ có thai, cần tránh quan hệ. Khi các hạt chuyển sang màu nâu thì đến giai đoạn ít có khả năng thụ thai, có thể quan hệ được. Nêu kinh nguyệt xuất hiện trước khi vòng cao su đến hạt màu nâu sậm tức là chu kỳ của người phụ nữ ngắn hơn 26 ngày, nếu đến hạt màu nâu cuối cùng mà vẫn chưa có kinh thì chu kỳ kinh dài hơn 32 ngày

Cách quan hệ lâu 30 phút