Category: Kiến thức giới tính

Phương pháp dùng màng chắn âm đạo

Hỏi: Màng chắn âm đạo là gì? Đáp: Màng chắn âm đạo có hình tròn, nông, kích cỡ khoảng bằng lòng bàn tay, có vành dẻo, làm bằng latex để đặt vào âm đạo, trùm …