Hỏi: Cách tính ngày rụng trứng như thê’nào?

Đáp:

Chu kỳ kinh nguyệt được chia ra làm 3 giai đoạn: giai đoạn hình thành nang mạc (14 ngày, trong đó 5-6 ngày kinh nguyệt); giai đoạn rụng trứng (chi diễn ra trong khoảng 24h) và cuối cùng là giai đoạn hoàng thể (diễn ra trong khoảng 14 ngày). Kết thúc pha hoàng thể là bắt đầu cho một chu kì hình thành nang trứng mới.

Cách tính ngày an toàn khi quan hệ

Quy trình này quay vòng trong khoảng 28 ngày. Nhung ở một số phụ nữ, giai đoạn rụng trứng sẽ chậm lại so vói bình thường. Nhưng dù thế nào, pha hoàng thế vẫn luôn diễn ra trong vòng 14 ngày. Từ đó, ngày rụng trứng có khả năng đậu thai cao nhâ’t được tính là: Chu kì kinh – 14 ngày.

Ví dụ:

Đối với chu kì bình thường diễn ra 28 ngày, thì ngày rụng trứng sẽ là ngày thứ 14 (28-14=14).

Đối vói chu kì dài là 32 ngày, ngày rụng trứng diễn ra vào ngày thứ 18 (32-14=18).

Hỏi: Những dấu hiệu nhận biết ngày rụng trứng là gì?

Đáp:

Nhiệt độ cơ thế tăng: Ngày rụng trứng (thường là 13-16 ngày trước khi thây kinh), thân nhiệt đột ngột tăng lên 0,3 – 0,5 độ c và cứ giữ như vậy cho đên cuôi chu kỳ, sau đó tụt xuống để sang một chu kỳ khác. Chị em có thể dùng nhiệt kê’ để theo dõi thân nhiệt mỗi sáng trước khi xuông giường vào một giờ nhât định, sau đó ghi lên bảng theo dõi.

Tử cung ra nhiều châ’t nhầy: Sau khi hành kinh, châ’t nhầy bài tiết tăng dần và trở nên mỏng và trong suốt, tương tự như lòng trắng trứng, nhiều nhâ’t khi rụng trứng. Như vậy có thể nói khi châ’t nhầy âm đạo nhiều nhâ’t trong kỳ thì xác suâ’t rụng trứng là cao nhâ’t.

Cảm giác khó chịu nhẹ ớ bụng: Một số phụ nữ bị đau đột ngột ở vùng bụng dưới khi trứng chín và rụng xuống.

Ham muốn nhiều hơn: Ở nhiều chị em, giai đoạn rụng trứng làm tăng các hormone giới tính nên khiến chị em có cảm giác muốn được “yêu” nhiều hơn.

Cách quan hệ lâu 30 phút