Hỏi: Tránh thai bằng cách tính ngày phóng noãn như thê’ nào?

Đáp:

Phương pháp này có tên gọi khác là phương pháp nhận biết thời điểm rụng trứng để tránh thai. Là phương pháp sinh lý tránh thụ thai, cụ thể là tránh giao hợp vào những ngày có nhiều khả năng thụ thai nhât trong chu kỳ kinh. Đây là kết quả của những nghiên cứu về sinh lý buồng trứng và khả năng hoạt động của tinh trùng. Tránh ngày phóng noãn là chọn thời điểm giao hợp cách xa những ngày phóng noãn, nhằm mục đích tinh trùng sống không gặp được noãn sống. Thời gian thụ thai có thể bắt đầu 3-5 ngày trước trứng rụng bởi vì tinh trùng có thể sông trong chất nhầy cổ tử cung 3-4 ngày, thời gian thụ thai sẽ kết thúc 24 giờ sau rụng trứng.

Phóng noãn

Như vậy, muốn tránh thai có kết quả bằng phương pháp sinh lý thì phải kiêng giao hợp ít nhất 3 ngày trước và một ngày sau khi phóng noãn. Bình thường chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới 28 – 30 ngày, ngày phóng noãn thường xảy ra giữa chu kỳ kinh, trung bình vào ngày thứ 14 -15 của chu kỳ kinh. Trong giai đoạn phóng noãn, vợ chồng không nên giao hợp để tránh có thai gọi là giai đoạn kiêng tuyệt đối.

Trên thực tế nhận biết thời điểm rụng trứng để tránh thai bao gồm phưcmg pháp tính lịch (Ogino- Knauss), phương pháp đo thân nhiệt (Basal body Temperature method) và phưong pháp dựa trên tính chất về chất nhầy cổ tử cung (Billings), để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc thụ thai, từ đó tránh được ngày không muốn có thai.

Ogino – Knauss tìm ra quy luật: hiện tượng phóng noãn bao giờ cũng xảy ra ở một thời gian cố định, liên quan không phải với thời điểm hành kinh của chu kỳ trước mà là thời điểm hành kinh của chu kỳ tói, hiện tượng phóng noãn bao giờ cũng xảy ra từ ngày 12-16 trước khi kinh sắp tới. Áp dụng đối với nữ giói có vòng kinh ổn định 28 ngày thì tránh giao hợp từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 17 của chu kỳ kinh trước, tưcmg ứng với ngày thứ 19 – 10 trước kỳ kinh tới.

Hỏi: Làm thếnào đế tính được ngày phóng noãn chính xác?

Đáp:

– Noãn (trứng sau khi rụng) chỉ sông được 12 giờ nê’u không thụ tinh sẽ chết. Do đó tính từ ngày phóng noãn lùi vể sau 1 ngày và để chắc chắn hơn, lùi về sau 2 ngày sẽ không có khả năng thụ thai.

 • Tinh trùng chỉ sông được 48 giờ: Quá ngày phóng noãn 3 ngày sẽ không có khả năng thụ thai.
 • Điều quan trọng là phải xác định được ngày phóng noãn: Theo Knauss và Ogino, ở người phụ nữ vòng kinh 28 ngày, noãn có thể rụng từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 16 sau ngày đầu có kinh của chu kỳ trước; hay nói khác đi là vào ngày thứ 17 đến ngày thứ 12 của chu kỳ sau, 6 ngày ây cộng thêm 3ngày về trước, và cộng thêm 2 ngày vê’ sau gổm 11 ngày có khả năng thụ tinh, gọi là ngày không an toàn.
 • Như vậy tính từ ngày đầu có kinh thì thời gian không an toàn được tính từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 18 và tính ngược lại là ngày thứ 20 đến ngày thứ 10 trước khi có kinh lại.

Về ý nghĩa tránh thai, vòng kinh 28 ngày được chia làm ba phần:

 • Phần trước: từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7: an toàn tương đôĩ
 • Phần giữa: từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 18: Ngày không an toàn
 • Phần cuối: Từ ngày thứ 18 đến ngày thứ 28: An toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hoàn toàn tán thành nhận định của 2 tác giả này vì cho rằng có thế phóng noãn mà không có kinh nguyệt, hoặc có những vòng kinh không phóng noãn; hoặc noãn có thể rụng bất cứ lúc nào; hoặc một chu kỳ có thể có nhiều noãn rụng. Nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng 75% trường hợp thì phát biểu của Knauss và Ogino là đúng.

Hỏi: Cách áp dụng và ưu nhược điểm của phương pháp tính ngày phóng noãn như thế nào?

Đáp:

 • Với nguyên tắc là nửa thời kỳ sau của phóng noãn thời gian ít thay đổi so vói nửa trước nên có thể lập một bảng tính sẵn theo các chu kỳ dài ngắn.
 • Nếu vòng kinh có số ngày không đổi thì chi cẩn tra theo một dòng ngang ví dụ nếu vòng kinh của bạn đều đặn là 30 ngày thì ngày có khả năng rụng trứng sẽ roi vào khoảng ngày thứ 10 đến ngày thứ 20.
 • Nêu trong trường họp vòng kinh có xê xích trong năm thì bạn có thể lây chu kỳ ngắn nhất và chu kỳ dài nhât để tính như sau:

Ví dụ: Chu kỳ ngắn nhát 26 ngày trừ đi 20 được 6

Chu kỳ dài nhâ’t là 30 ngày trừ đi 10 được 20 như vậy khoảng thời gian không an toàn sẽ roi vào khoảng từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 20.

Ưu điểm:

Dễ phổ biến, dễ áp dụng, không cần phưcmg tiện, không tốn kém, có thể áp dụng lâu dài, không hạn chế thời gian và không ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng sinh sản.

Nhược điểm:

 • Chỉ áp dụng cho người có vòng kinh đều hoặc xê xích không đáng kể.
 • Tác dụng tránh thai không cao vì noãn có thể rụng bất thường.
 • Không thích hợp với những vợ chồng có tần xuất giao hợp cao.
 • Không thể coi là biện pháp tránh thai trên diện rộng.

Nêu bạn không thây chắc chắn thì hãy dùng viên tránh

thai hàng ngày hoặc dùng bao cao su.

Hỏi: Những ai không nên dùng biện pháp tránh thai bằng cách tình ngày phóng noãn?

Đáp:

Những người có vòng kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt kéo dài ngày và hay bị rong huyết thì không nên áp dụng phưong pháp này vì khó có thể tính được ngày phóng noãn và ngày rụng trứng.

Hỏi: Tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng như thê nào?

Đáp:

Đây là phương pháp xác định trứng rụng dựa trên tính chất của chất nhầy cổ tử cung: vào những ngày phóng noãn, chất nhầy cổ tử cung ra nhiều, trong, dai, nếu đặt trên lame kính để khô soi dưới kính hiển vi sẽ thây hình ảnh kết tinh của các tinh thể muôi NaCl thành lá dương xỉ. Sau phóng noãn 3 ngày, chất tiết cổ tử cung trở nên đặc, bở, soi không thây hình lá dương xỉ. Đây là giai đoạn tránh thai an toàn.

Châ’t nhầy trước trứng rụng: vẩn đục vàng hay trắng, dính. Chât nhầy trong lúc rụng trứng: trong, kéo dài dính, dai. Châ’t nhẩy có khả năng thụ thai: đặc vẩn đục nhầy. Chất nhầy sau thụ thai, sau rụng trứng ít hoặc không có.

Phương pháp tránh ngày phóng noãn có tỷ lệ thâ’t bại trung bình 25%. Ưu điểm giúp nữ giới hiểu biết về sinh lý chu kỳ kinh nguyệt. Phải biết, không được giao hợp hoặc dùng phương pháp tránh thai khác trong giai đoạn có thể thụ thai.

Phương pháp này khó áp dụng ở thanh thiếu niên, sắp mãn kinh và giai đoạn hậu sản vòng kinh không đều. Chất lượng đánh giá chất nhẩy cố tử cung có thể bị biến đổi do nhiễm trùng âm đạo, không hữu ích trong thời gian căng thẳng, không bảo vệ chống lại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Các đối tượng sử dụng: nữ giói với vòng kinh đều, ít nguy cơ bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, những cặp vợ chổng chấp nhận không giao hợp trong những ngày trứng rụng.

Tránh thai truyền thông là các phương pháp được áp dụng rộng rãi thích hợp cho các đối tượng đặc biệt các trường hợp chống chỉ định dùng các phương pháp tránh thai có sử dụng thuốc hay sử dụng dụng cụ. Cần tuân thủ đúng phương pháp và có sự đổng thuận cả vợ chổng.

Cách quan hệ lâu 30 phút